AVG - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Privacyverklaring Doarpskooperaasje Enerzjyk Eastermar U.A.
versie 2021-10

Doarpskooperaasje Enerzjyk Eastermar U.A., hierna aangeduid als Enerzjyk Eastermar, verzamelt persoonlijke gegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig, zodat jouw privacy gewaarborgd wordt. De Privacyverklaring van Enerzjyk Eastermar is van toepassing op https://www.enerzjykeastermar.nl en alle diensten die Enerzjyk Eastermar aanbiedt. Door jouw lidmaatschap van Enerzjyk Eastermar of door je aan te melden voor onze nieuwsbrief of andere acties geef je aan het privacybeleid te accepteren. In deze privacyverklaring staat een overzicht van de gegevens die worden verzameld als jij lid van ons bent of als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Vermeld wordt welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Doarpskooperaasje Enerzjyk Eastermar U.A., gevestigd op de Elte Marten Beimastrjitte 36, 9261 VJ Eastermar.

Welke gegevens we verzamelen
Wanneer je je aanmeldt als lid van Enerzjyk Eastermar, als afnemer van één van onze diensten of voor onze nieuwsbrief, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren en jou op de hoogte te houden van het duurzame nieuws in Eastermar. Wij gebruiken gegevens die je direct bij ons aangeeft. Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verzamelen wij anonieme (niet naar IP-adres te herleiden) informatie over het surfgedrag van de bezoekers op onze websites. Hiermee monitoren we het verkeer en optimaliseren we de gebruikerservaring op onze websites. De door ons verzamelde gegevens worden niet met Google of andere partijen gedeeld. Wij hebben hiervoor met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Hoe wij de gegevens verwerken en gebruiken
Het systeem dat Enerzjyk Eastermar gebruikt om jouw gegevens op te slaan is in een beveiligde omgeving van Google Drive. Wij dragen er zorg voor dat jouw gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt. We gebruiken je e-mailadres en persoonsgegevens (volledige naam, en indien nodig: adres- en overige contactgegevens) voor het uitvoeren van onze diensten, het versturen van de Enerzjyk Eastermar nieuwsbrief en het personaliseren van deze nieuwsbrief.
 
Voor leden, die energieklant zijn en/of zonnepanelen hebben of participeren in een van onze zonnedaken in Eastermar:
Wij verzamelen ook de persoonsgegevens die via onze samenwerkingspartners Energie VanOns aan ons zijn verstrekt. Het privacyregelement van Energie VanOns kan je hier lezen.
 
Jouw persoonsgegevens worden intern gedeeld binnen het bestuur van Enerzjyk Eastermar die uitsluitend jouw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van taken die betrekking hebben op onze diensten. Deze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Hoe wij omgaan met het wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of als je lidmaatschap is beëindigd, worden jouw persoonsgegevens door Enerzjyk Eastermar verwijderd. Wij bieden alle leden van Enerzjyk Eastermar en abonnees op onze nieuwsbrief de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van jouw persoonlijke informatie die op een zeker moment aan ons is verstrekt.

Waar je terecht kunt met vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Van belangrijke aanpassingen en/of veranderingen van deze privacyverklaring stellen wij je op de hoogte. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via info@enerzjykeastermar.nl Je kunt hier ook terecht als je inzage wilt in de gegevens die Enerzjyk Eastermar van jou verwerkt. Het is wettelijk toegestaan om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Terug naar de inhoud