Energietransitie Eastermar - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Meer informatie over uw voordeel
Energietransitie
Volg hier de opbrengst van ons zonnedak
Als lid van Enerzjyk Eastermar kunt u meedoen aan de onderstaande initiatieven.
3
Kopen van zonnepanelen tegen een extra voordelig tarief


Onze leden kunnen een fikse korting krijgen bij het kopen van zonnepanelen bij de firma Awizon.

Bij aankoop van zonnepanelen via Awizon ontvangt onze coöperatie € 5,- per paneel.

Deze vergoeding kunnen we als coöperatie goed besteden voor andere duurzame initiatieven in ons dorp.

Goede ideeën? Laat het ons weten.
1
Participeren in een collectief postcoderoos project


Heb je geen eigen dak, is je dak ongeschikt of heb je al zonnepanelen, maar toch meer groene energie nodig? Dan is dit je kans!

Profiteer mee!

Via deze zogenoemde postcoderoos regeling krijg je de energiebelasting terug die je betaalt over jouw (elektrische) energieverbruik tot een maximum van 10.000 kWh.

In november 2019 is onze eerste collectieve zonnedak opgeleverd op een bestaande boerenstal in Eastermar. De Leeuwarder Courant heeft er een leuk krantenartikel over geschreven. En de voorbereidingen voor meer zonnedaken in het dorp zijn gaande.

Laatste kans?

De Postcode regeling is aan wijzigingen onderhevig. Zoals het nu lijkt, verdwijnt deze regeling of komt terug in een andere vorm.
Er is dit jaar (2020) nog één kans om mee te doen. Wij zijn concrete stappen aan het maken voor een tweede zonnedak op een dak van watersportbedrijf De Lits. U kunt hier nog aan mee doen. En misschien is dit wel de laatste kans?  Dus bij interesse meld u aan!
 
Klik hier voor de laatste stand van zaken
Uiteraard houden wij de regeling scherp in de gaten!
2
Gezamenlijk inkopen
van energie

 
Leden kunnen voordelig collectief energie inkopen via Energie VanOns, die 100% groen is. Het voordeel hiervan komt ten goede aan de dorpen Eastermaren It Heechsân. Je meldt je hiervoor aan bij Energie VanOns.

Onze dorpscoöperatie krijgt voor ieder lid dat wordt aangemeld jaarlijks een vergoeding. Als wordt overgestapt voor zowel gas en elektriciteit kan er jaarlijks € 45,- worden geschonken aan een zelf te kiezen vereniging of stichting. Wordt de keuze alleen gas of elektrisch dan ontvangt de vereniging € 20,- per jaar.

Verenigingen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich bij ons melden via onze mail. Hoe meer leden (van een vereniging of stichting) overstappen des te groter het te storten bedrag.

Verenigingen of stichtingen die in aanmerking willen komen voor een bijdrage dienen in Eastermar actief te zijn in de ruimste zin van het woord. Denk o.a. aan:
  • Sportverenigingen
  • Buurtverenigingen
  • Koren
  • Verenigingen/groepen met sociale insteek
  • Stichtingen

Door het aanmeldformulier in te vullen kun je Enerzjyk Eastermar opdracht geven uw bijdrage over te maken naar de vereniging van je keuze.

Heb je als vereniging interesse om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Meld je dan bij ons!
Als u bijdraagt aan de bovenstaande lokale projecten, dan kunt u niet alleen besparen op de eigen energierekening maar draagt u ook bij aan beter milieu. De noodzaak hiervan is u vast wel bekend!

Bent u geïnteresseerd in (een van) bovenstaande initiatieven of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.
Terug naar de inhoud