Natuur - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Natuur & Omgeving

Ons dorp en het omliggende coulisselandschap zijn prachtig, maar ook hier geldt dat het altijd fraaier en beter kan en ook hier kan de biodiversiteit wel een flinke steun in de rug gebruiken. Daarom hebben we acties bedacht zoals het verkopen van gunstig geprijsde inheemse struiken en het verkopen van bloemenzaadjes om insecten aan te trekken.
 
In november 2019 hebben we 200 stuks vuilbomen verkocht aan dorpsbewoners.
Een vuilboom (ook wel sporkehout) genoemd houdt het tussen een struik en een kleine boom en komt van origine voor in onze omgeving. Door de verkoop van deze struik/boom aan dorpsbewoners geven we een flinke impuls aan de dierlijke medebewoners. De citroenvlinder legt er haar eitjes op, waardoor de rupsen die daar uit komen, voldoende voedsel hebben om op hun beurt weer uit te kunnen vliegen als vlinders. Maar ook vogels kunnen de vuilboom waarderen door de vele bessen die er in het najaar aanzitten. Tot slot heeft de vuilboom een goede eigenschap door al heel vroeg in het seizoen te bloeien en dit heel lang vol te houden. Zodat vroege maar ook late insecten de kans hebben om van de nectar te kunnen eten.

Heb je interesse in vuilbomen? Er zijn nog een aantal over. Laat het ons weten, neem gerust contact op.
In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt. Het is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.

Een voedselbos heeft 5 tot 10 jaar nodig om tot wasdom te komen en is dus voor de langere termijn. Inmiddels hebben we toestemming van Stichting Rom Paad om op 2 akkers van in totaal circa 1 hectare de nog uit te werken plannen te realiseren.

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van fase 2 op het perceel aan de Achterweg achter huisnummers 4, 6 en 10. Het bestuur heeft reeds een informatieavond gehad met de directe omwonenden.

Pionier op het gebied van voedselbosbouw in Nederland is Wouter van Eck. Hij realiseerde in 2009 het eerste voedselbos op een maisakker van 2 hectare. Meer info op www.voedselbosbouw.org.

Goede ideeën?

Heeft u ideeën die u graag aan ons wilt voorleggen? Wij horen het graag. Dat kan via het tabblad Contact.
Terug naar de inhoud