Nieuws - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 18-06-2021
Item:    Vandaag is de grens van 100 MWh overschreden

Vandaag, 18 juni 2021, is de grens van 100 MWh totaal opgewekte stroom overschreden.
Daarmee is bijna 40.000 kg CO2 uitstoot bespaard en dat staat gelijk aan de aanplant van bijna 1.200 bomen.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-04-2021
Item:    600 Enerzjyke "wegedoorn" bomen verdeeld over Eastermar

Vandaag hebben wij als Enerzjyk Eastermar met een groot aantal vrijwilligers 600 bomen verdeeld over het dorp.
Voor elke huishouding een eigen exemplaar. Deze boom, ook wel "Wegedoorn" genoemd is erg goed voor de biodiversiteit.
Bijen en vogels zijn er gek op.
Onderstaande foto is van Cindy Hiemstra.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 11-03-2021
Item:    Kijk hier videofragmenten terug uit de Inspiratiesessie "Hoe versterken we de sociale basis"

Enerzjyk Eastermar aan het woord op 11 maart 2021
Jan Willem Sietsma, Eltine Wiersema en Harm de Vries vertellen o.a. over Eastermar, Sociale Verbinding, Zonnedaken, Voedselbos en de toekomst.

Klik op de videofragmenten onder deze foto's.
Inleiding Enerzjyk Eastermar door Jan Willem Sietsma
Interview met Harm de Vries
Eltine Wiersema en Jan Willem Sietsma over diverse thema's
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 10-03-2021
Item:    Subsidie voor duurzame energie: 10 vragen beantwoord door Vereniging Eigen Huis

Klik op het onderstaande overzicht voor alle informatie.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 15-01-2021
Item:    Win-Actie Energie VanOns i.s.m. Otte Boersma en Alles ûnder ien dak

Nu extra korting bij overstappen naar 100% groen en lokale energie!

Indien je vóór 13 februari 2021 overstapt naar Energie VanOns, kun je profiteren van een speciaal actietarief via Enerzyk Eastermar.
Dit actietarief is een korting op de nu geldende stroom- en gasprijzen bij Energie VanOns.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 15-12-2020
Item:    Actietarief Energie VanOns tot 13 februari 2021. GROEN EN GOEDKOOP. Stap nu over!

Nu extra korting bij overstappen naar 100% groen en lokale energie!

Indien je vóór 13 februari 2021 overstapt naar Energie VanOns, kun je profiteren van een speciaal actietarief via Enerzyk Eastermar.
Dit actietarief is een korting op de nu geldende stroom- en gasprijzen bij Energie VanOns.

Voor elektriciteit geldt een korting van € 0,0025/kWh en voor gas een korting van € 0,02/m3.
Een gemiddelde schatting van het totale jaarlijkse voordeel is € 37,50.

In deze berekening is rekening gehouden met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas.
Voor elektriciteit komt het neer op € 7,50 (3.000 kWh x  € 0,0025) en op gas € 30,00 (1500 m3 x € 0,02).


Deze korting op de tarieven geldt als je vóór 13 februari 2021 besluit om Energie VanOns te kiezen als jouw energieleverancier.
Energie VanOns kent uitsluitend contracten voor 1 jaar.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 14-12-2020
Item:    Energie VanOns wederom verkozen tot de meest groene en één van de goedkoopste energiebedrijven

Yes! Onze energieleverancier weer bij de besten! Voor de derde keer een dikke 10!

Wist je dat:
- Energie VanOns wederom verkozen is tot de meest groene, en ook nog één van de goedkoopste energiebedrijven is op dit moment
- De Eastermarder huishoudens (circa 580) gezamenlijk per jaar ruim € 1.000.000,- uitgeven aan gas en elektriciteit
- Indien de helft van alle huishoudens zou overstappen naar ons eigen energiebedrijf, wij jaarlijks ruim € 20.000,- per jaar in ons dorp houden
- Wij van dat geld heel wat mooie verenigingsactiviteiten kunnen doen en/of uw verenigingskas kunnen aanvullen
- Wij als "dorpsgenoten" klaar staan om u te helpen met de overstap

Stap nu over op 100% groene, lokale en betaalbare energie: https://energie.vanons.org/cooperaties/enerzjyk-eastermar/

Overtuig uzelf en check hieronder de verschillenNieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-11-2020
Item:    De splinternieuwe website van Enerzjyk Eastermar is een feit

Met de toename van de activiteiten, werd het de hoogste tijd voor een eigen website. Het resultaat zie je hier!
Laat ons weten wat je ervan vindt. Wat mis je nog? Zijn er verbeterpunten? Wij staan open voor uw input.
Reageer hier. Wij gaan serieus aan de slag met al je opmerkingen en wensen.Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-09-2020
Item:    Mienskips Energie Plan

Hoe kan ons dorp energieneutraal worden?
Wat betekent dat precies en hoe pak je zoiets aan?

Om hier een goed plan voor te maken, biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een Mienskips Energie Plan voor Eastermar. Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzake energieproductie. Om dit plan vorm te geven wordt iedere bewoner van Eastermar en It Heechsân uitgenodigd om mee te komen denken en dicussiëren.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-09-2020
Item:    Stand van zaken Zonnedaken

Zonnedaken algemeen
In november 2019 heeft onze coöperatie het eerste zonnedak in gebruik genomen. Onze ambitie is en blijft dat er nog vele gezamenlijke daken zullen volgen. Echter, het ontbreken van voldoende netwerkcapaciteit bij Liander in Eastermar en omgeving zorgt ervoor dat het realiseren van nieuwe zonnedaken op korte termijn helaas niet realistisch is.Als bestuur hebben we derhalve besloten om de komende jaren de koers te verleggen naar o.a. het ontwikkelen van een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinput bij Skûlenboarch en de realisatie van een voedselbos.

Mogelijk nieuw gezamenlijk zonnedak en postcoderoosproject (belastingvoordeel)
Op dit moment zijn we nog wel bezig met een mogelijk gezamenlijk zonnedak op het dak van watersportcentrum De Lits.
Hier is de bestaande infrastructuur toereikend. Samen met Foppe Antonides onderzoeken we de mogelijkheden van een tweede postcoderoosproject voor onze leden. Mocht u belangstelling hebben voor dit project dan kunt u dat bij ons bestuur kenbaar maken.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-12-2019
Item:    Dorpscoöperatie snel met zonnedak Eastermar

Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar werd in oktober opgericht en een maand later is het eerste zonnedak al gerealiseerd.
Het gaat om een postcoderoos-project, waarbij inwoners investeren in zonnepanelen op het dak van een ander.
In ruil hiervoor krijgen de deelnemers de energiebelasting op hun stroomverbruik terug.
Met de winst steunt de coöperatie onder meer duurzame projecten. De panelen liggen op de stal van Maatschap Atsma, Kleine Hornstweg 8.Het eerste coöperatieve zonnedak in Eastermar was vliegensvlug voor elkaar. Nieuwe projecten staan alweer op stapel. Overleg daarover met dakeigenaren en Liander is gaande.

Vergaderen oké, maar de deze zomer opgerichte Doarpskoöperaasje  Enerzyk Eastermar wilde vooral ,,wat sjen litte’’, vertelt voorzitter Jan Willem Sietsma van de club met zes bestuursleden en tien werkgroepleden. Dat lukte wonderwel. Zaterdag werd het eerste project officieel geopend: een collectief zonnedak met 200 panelen op de stal van de Maatschap Atsma.

De zonnepanelen leveren energie op voor 25 huishoudens. Zestien huishoudens nemen er tot nu toe in deel. Zij ondervinden voordeel via het zogenaamde postcoderoos-project, waarbij ze de energiebelasting op hun elektriciteitsverbruik terug ontvangen. De oudste uit de Maatschap Atsma, Jan, en de jongste, Rientsje Berber, onthulden het bord dat aangeeft dat hun bedrijf met 380 koeien een collectief zonnedak herbergt.

Grote stappen
Eastermar en It Heechsân maken sinds februari dit jaar grote stappen, omschrijft Sietsma. Toen hield de coöperatie workshops voor het dorp over allerlei vormen van duurzame energie. ,,En no rinne de enerzjymeters al de oare kant op, by wize fan sprekken.’’ Het is nog maar het begin, belooft hij. De gesprekken met Liander zijn gaande en er zijn meer aanbieders in beeld die hun dak beschikbaar willen stellen. Met twaalf gegadigden vinden gesprekken plaats.
Het vroegtijdige overleg met Liander moet voorkomen dat Eastermar terecht komt in situaties als bij de melkfabriek in Garyp, waar zonnepanelen op liggen die de opgewekte stroom niet kwijt kunnen aan het elektriciteitsnet, zoals zaterdag in de Leeuwarder Courant werd beschreven. Het is per dorp verschillend hoe de bekabeling is, aldus de coöperatie, en voor dit eerste zonnedak was geen netverzwaring nodig.

Als er meer collectieve zonnedaken komen, moet mogelijk wel een trafo verplaatst worden. Daartoe is Liander bereid als het om meerdere boerderijen tegelijk gaat, heeft Sietsma te horen gekregen. Met de winst wil Enerzjyk Eastermar duurzame projecten ontwikkelen. Eén daarvan is het beschikbaar stellen van zaadmengsels voor inheemse struiken en bloemen. Ieder mag ze in zijn eigen tuin planten om het leefgebied voor de wilde insecten te verbeteren. Zaterdag zaaiden dorpskinderen een grote strook in op de boerderij van Atsma.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-10-2019
Item:    Enerzjyk Eastermar van start

Enerzjyk Eastermar is een actieve en energieke club betrokken burgers die met elkaar zich ten doel stellen om het dorpen Eastermar en It Heechsân, (gezamenlijk ongeveer 1600 inwoners)gelegen in de prachtige Friese Wouden, in 2030 energieneutraal te maken. Tevens willen we door collectieve inkoop zoveel mogelijk (financiële) middelen laten terugvloeien naar onze Mienskip.


Terug naar de inhoud