Nieuws - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-01-2024
Item:    Eigendom drijvend zonnepark dichterbij


Eigendom drijvend zonnepark dichterbij

De dorpen Jistrum, Kootstertille, Drogeham en Eastermar – verenigd in gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch – tekenden deze week een intentieverklaring met GroenLeven, waardoor ze een stapje dichter bij zijn om op den duur mogelijk eigenaar te worden van het drijvend zonnepark op de plas Skûlenboarch.

"Goedkopere en duurzame energie, maar ook geld om de leefbaarheid en de duurzaamheid in de dorpen te vergroten: dat is het doel van de coöperatie", legt voorzitter Harm de Vries uit. ,,De opbrengst moet op den duur ten goede komen van de dorpen.”
Zo kan er gedacht worden aan de aanleg van bijvoorbeeld een voedselbos, het isoleren van minimawijken of investeringen in lokale initiatieven, zoals een mienskipshûs. ,,Maar deze plannen moeten later verder uitgewerkt worden”, aldus De Vries.
Intentie
De Letter of Intent (LOI) wordt deze vrijdag ondertekend. ,,In de verklaring geven de beide partijen – GroenLeven en Enerzjyk Skûlenboarch - aan dat ze de intentie hebben om gezamenlijk tot een overeenkomst te komen, waardoor de gebiedscoöperatie deels of geheel eigenaar wordt van het drijvende zonnepark”.
De coöperatie is in 2021 opgericht en heeft vier leden: Doarpbelang Drogeham, Plaatselijk Belang Kootstertille, Doarpsbelang Jistrum-Skûlenboarch en Enerzjyk Eastermar.

Hulp
Met subsidie van de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kon de coöperatie adviseurbureau Enber inschakelen, vertelt De Vries. ,,Wij zijn allemaal vrijwilligers en worden zo ondersteund door professionele hulp. Anders is het voor vrijwilligers onmogelijk om zoiets op te pakken.”

Verdere toezeggingen, zoals een gegarandeerde terugleverprijs via SDE++ subsidie en een ontwikkelfinanciering via LEI-Friesland van FSFE, maken het aantrekkelijk voor de dorpen om (mede-) eigenaar te worden van het zonnepark. ,,Zo is er ook geregeld dat we geen risico lopen als het project op niets mocht uitdraaien. Het geld wat we al hebben geïnvesteerd hoeft niet terug betaald te worden. Dit zijn belangrijke voorwaarden om met een dergelijk project aan de slag te kunnen gaan.”

Zonnepanelen
De ontwikkeling van het drijvende zonnepark is in handen van de GroenLeven, die op het moment eigenaar is van de vergunning om het zonnepark aan te leggen.
Het plan is om in 2025 het 24,5 hectare grote park in gebruik te nemen en hiervoor moet een nieuwe netaansluiting geregeld worden met het Onderstation Burgum. De opbrengst zal rond de 50.000 MWh per jaar zijn. Dat is genoeg elektriciteit voor meer dan 14.000 huishoudens. Rondom de waterplas worden door GroenLeven bovendien wandelpaden en vissteigers aangelegd en zal de biodiversiteit bevorderd worden.
Ondertussen wordt door de Enerzjyk Skûlenboarch gewerkt aan de financiering van de aankoop. ,,Omdat er een verdienmodel in zit, kunnen we bij onder andere banken en instanties financiering regelen. Daar wordt nu druk aan gewerkt.”     

   
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 10-01-2024
Item:    Brainstormavond Eastermar Bloeit 2024! op 30 januari 19.30 uur in it Mienskipshûs


EA Bloeit!


          Word jij ook onderdeel van Eastermar Bloeit 2024?

          Richting Arcadia 2025 heeft Enerzjyk Eastermar uit handen van Leeuwarder wethouder
          Evert Stellingwerf het stokje overgenomen van Wergea Bloeit.

Als een van de vijf bloeizones kunnen wij Eastermar op de kaart zetten.

Hoe?
Door samen, als Eastermarders, in augustus 2024 een levendige week neer te zetten, vol energierijke, gezonde, bruisende en vooral gezamenlijke activiteiten.

Arcadia en Provinsje Fryslân zullen door de dorpsdeelnemers gespaarde punten tijdens de activiteiten  inwisselen voor een bedrag, dat ten goede komt aan ons mooie Eastermar. Groei mee en word onderdeel van Eastermar Bloeit 2024!

Wij zien je daarvoor graag tijdens de brainstorm op 30 januari 19.30 uur in Mienskipshûs De Kjellingen. Laat even weten met hoeveel mensen je komt.

Voor meer informatie: eabloeit@enerzjykeastermar.nl
Oant sjen!
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 04-01-2024
Item:    Nijjiersborrel en/of Snert-itensierdery op 13 januari 2024 vanaf 16.00 uur in It Mienskipshûs. Iedereen WELKOM!
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-12-2023
Item:    Wil jij anderen helpen met ENERGIE BESPAREN? Laat je opleiden!Wordt jij de nieuwe Energie Coach, Energie Adviseur of Waterzijdig Inregelaar?
Download hier de onderstaande brochure.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 17-12-2023
Item:    Energie besparen met het "FIXTEAM". Dochst ek mei?U heeft een folder in uw brievenbus gekregen en we gaan bij de deur langs op 27, 28 en 29 december.
U kunt zich aanmelden het liefst via de mail: wseastermar@gmail.com Ook kunt u zich aanmelden bij Geary Dantuma: 06 1545 4867


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-12-2023
Item:    Geef je op voor de Nijjiersborrel en of de Snert-itensierdery op 13 januari 2024 vanaf 16.00 uur in It Mienskipshûs
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 29-11-2023
Item:    Introductie van het "FIXTEAM"


Het Fixteam

De dagen zijn weer kouder en dat is vaak minder fijn. Hogere stookkosten en koude tocht als je op de bank zit. Het fixteam Eastermar is een initiatief vanuit de Provincie om kleine energiebesparende maatregelen toe te passen in huis bij gezinnen die dit nog niet hebben gedaan. Als je allerlei kleine maatregelen neemt, heeft het groot effect.

Het fixteam in Eastermar bestaat uit vrijwilligers van de World Servants Eastermar die bij u langskomen om u tips te geven en u te helpen met kleine toepassingen in uw huis. Die toepassingen plaatsen wij vervolgens ook. Denk aan radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, ledlampen, tochtstrips en nog veel meer. U kunt gratis artikelen uitzoeken tot een waarde van €70,- dankzij de subsidie van de provincie Friesland en de medewerking van de Rabobank. Wij als World Servants krijgen vervolgens uit de subsidie een vergoeding voor onze inzet.

U krijgt gratis energiezuinige artikelen, u bespaart geld en u steunt het goede doel. Een win-win-win situatie dus!

U kunt een folder in uw brievenbus verwachten op 18 december, en we gaan bij de deur langs op 27, 28 en 29 december.
U kunt zich aanmelden het liefst via de mail: wseastermar@gmail.com Ook kunt u zich aanmelden bij Geary Dantuma: 06 1545 4867

Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 10-11-2023
Item:    Op woensdag 22 en vrijdag 24 november van 14.00 tot 17.00 staat de Energiewagen in Eastermar bij MFC de Kjellingen.


Op vrijdag 3 november is in gemeente Tytsjerksteradiel de Energietour van start gegaan.
Een mobiele energiewagen komt de komende periode ( 3 november tot 22 december)  langs 8 dorpen in de gemeente.
Op woensdag 22 en vrijdag 24 november van 14.00 tot 17.00 staat de Energiewagen in Eastermar bij MFC de Kjellingen.

Je kunt de wagen vrij bezoeken en krijgt,  in een gesprek met een Energiecoach, tips en adviezen hoe je met kleine aanpassingen energie - en dus geld - kunt besparen.
Na afloop van het gesprek zijn er gratis energiebesparende producten verkrijgbaar die helpen energie te besparen. Bijvoorbeeld led-lampen, radiatorfolie, tochtstrips etc.

Na Eastermar komt de wagen nog te staan in Earnewald, Noardburgum, Hurdegaryp en Burgum.
Alle locaties en tijden van de tour zijn te vinden op www.t-diel.nl/energietour


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-11-2023
Item:    Algemene Ledenvergadering Enerzjyk Eastermar 21 november in de Hege Stins


Beste leden,

Onze dorps coöperatie bloeit! Onze vrijwilligers van de diverse werkgroepen hebben de afgelopen periode weer heel wat werk verzet.

  • It Itersbosk groeit gestaag door en er is veel geoogst in onze Iterstún. Ook staan de kas en het gereedschapshok er inmiddels door de inzet van vele vrijwilligers.

  • In it Mienskipshûs is er ook volop activiteit en onze dorpsgenoten vinden steeds meer hun weg naar onze “huiskamer” in de Kjellingen.

  • En met een zonnige zomer hebben we weer een mooie opbrengst van onze drie collectieve zonnedaken. De zon heeft geschenen en daar hebben we zeker de spreekwoordelijke vruchten van geplukt. Met de opbrengsten kunnen we o.a. investeren in biodiversiteit, wat nu en in de toekomst letterlijk vrucht draagt. Al met al: onze dorps coöperatie bloeit!

  • Op de oproep vanuit de gemeente (op onze vorige ALV) om vanuit Eastermar een ‘Fixteam’ op te zetten en hiermee woningen te gaan verduurzamen, is goed gereageerd. Hier zullen we de komende tijd echt wat van gaan vernemen!

  • Ook de roep naar nieuwe bestuursleden heeft zo zijn opbrengst gehad. Op de ALV kunnen we in ieder geval drie nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen. We hopen dat er zich zelfs nog een vierde aanmeldt.

Uitnodiging ALV
Wij nodigen alle leden uit voor onze najaars ALV op dinsdag 21 november om 19.30 uur in de Hege Stins. (Deur is open om 19:15 uur)
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. De stukken en de agenda worden uiterlijk 1 week voor de ALV per mail toegezonden.
Erop vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zien we jullie allen graag op de ALV van 21 november.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 19-06-2023
Item:    Algemene Ledenvergadering Enerzjyk Eastermar 4 juli 19.30 in de Burgerkamp


Beste leden,
 
Onze coöperatieve vereniging bloeit!
Onze vrijwilligers van de diverse werkgroepen hebben de afgelopen periode heel wat werk verzet. Zo krijgt it Itersbosk nabij de Achterwei steeds meer kleur en geur en wordt er hard gewerkt aan de realisatie van onze Iterstún naast de Lytse Hoarnstwei. Ook in het Mienskipshûs is er volop activiteit en onze dorpsgenoten vinden steeds meer hun weg naar onze “huiskamer” in de Kjellingen.

En het is de afgelopen weken natuurlijk fantastisch weer voor onze drie collectieve zonnedaken. De zon schijnt en daar plukken we zeker de spreekwoordelijke vruchten van, met de opbrengsten kunnen we o.a. investeren in biodiversiteit wat nu en in de toekomst letterlijk vrucht draagt. Al met al, onze vereniging bloeit!
 

Uitnodiging ALV
 
Wij nodigen alle leden uit voor onze voorjaars ALV op dinsdag 4 juli om 19.30 uur in de Burgerkamp.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De stukken en de agenda worden u uiterlijk 1 week voor de ALV toegezonden.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 08-05-2023
Item:    Bloeizone Enerzjyk Eastermar op Maandag 22 mei 2023


Iedereen welkom op maandag 22 mei!
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 26-04-2023
Item:    Wandelgroep Eastermar start op 4 mei


Geef je op voor Wandelgroep Eastermar. We starten op 4 mei.

Meewandelen? Laat het even weten via:
-Frouwina 06-10287632 (appen of bellen)
-Sjoerdje   0511-467500 (bellen)Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 25-03-2023
Item:    Iterstún - Fruitbomen geplant


Iterstún - Fruitbomen geplant

In de Iterstún gaan Eastermarders, jong en oud, samenwerken om groente, fruit, kruiden en vruchten te verbouwen, te oogsten en te verwerken.
Alles wordt biologisch verbouwd.

Het Sociaal Miel zal bijvoorbeeld de opbrengst uit de Iterstún of Itersbosk gebruiken.
De basisschool de Twirre participeert in dit geheel. De leerlingen gaan meewerken in de Iterstún en leren daardoor hoe groente en fruit op je bord komt.
Donderdag is een start gemaakt met het aanplanten van fruitbomen in de Iterstún door leerlingen van de Twirre. De peren-, appel-, kersen- en pruimenbomen kunnen nu gaan groeien.

Na deze fruitbomen volgen fruitstruiken, kruiden en groenten. Voor de bijen, insecten en hommels worden heggen met bloeiende en vruchtdragende struiken en bloemenweides aangeplant. Wanneer dan later ook nog de paden zijn aangelegd kunnen Eastermarders, ook diegene met een rollator, een rondje door de Iterstún maken!
Foto’s: @marcelvankammenfotografieNieuws van Enerzjyk Skûlenboarch


Datum: 20-11-2022
Item:    Nieuwsbrief Samenwerken aan duurzame dorpen


De activiteiten van de coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch. Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch is de gezamenlijke gebiedscoöperatie van de dorpsbelangen van Jistrum, Kootstertille, Drogeham en dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar.

De 3 Plaatselijk en Dorpsbelangen en Enerzjyk Eastermar hebben samen de gebiedscoöperatie opgericht, met als doel (deels) eigenaar te worden van het zonnepark op de zandwinplas Skûlenboarch. Wij willen de inwoners van de dorpen helpen met verduurzamen, zoals besparen op de gas- en elektriciteitsrekening en het groener maken van de omgeving. De inkomsten vanuit het zonnepark hopen we hier voor in te toekomst te gaan gebruiken.

Eigendom zonnepark naar Enerzjyk Skûlenboarch
De eerste gesprekken over hoe om te gaan met de zandwinplas waren in 2019. En nu is het zover; het zonnepark komt er! De vergunning is definitief.
Op dit moment is GroenLeven eigenaar van de zandwinplas en de vergunning. Zodra het zonnepark klaar is, heeft de coöperatie de intentie het zonnepark voor in ieder geval 50% over te nemen. Daarom praten en denken we nu al met GroenLeven mee over de ontwikkeling van het zonnepark en over hoe de omgeving van de plas eruit komt te zien.
Naar verwachting zal het zonnepark eind 2025 gereed zijn.
Dankzij subsidie van de provincie Fryslân en cofinanciering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben we een ervaren adviseur kunnen inschakelen. Deze adviseur helpt ons bij de onderhandelingen en gesprekken met GroenLeven en met de financiering. Zo werken we toe naar een goede deal om het zonnepark over te nemen en de opbrengsten voor de omgeving zo groot mogelijk laten zijn.

Omgeving zandwinplas
De omgeving van de zandwinplas is op dit moment niet veilig en daarom verboden terrein. Vanuit de gebiedscoöperatie is er een werkgroep Natoer samengesteld. De werkgroep Natoer gaat samen met GroenLeven werken aan plannen om de omgeving veilig, recreatief, maar ook biodivers en natuurlijk in te richten en het gebied aan te laten sluiten op het Binnefiet-pad en de pingo ruïne aan de zuidkant .

Nationaal Isolatieprogramma
De energieprijzen zijn al maanden aanhoudend hoog en de onzekerheid over toekomstige prijsstijgingen neemt alleen maar toe. Het goed isoleren van uw woning is dan ook erg belangrijk om het energiegebruik terug te dringen. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar binnen het Nationaal Isolatieprogramma. De gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (ANNO gemeenten) hebben besloten gezamenlijk een pilot Isolatie uit te voeren bij ongeveer 35 woningen in Drogeham en Kootstertille.
Deze 35 woningen worden geselecteerd door de gemeente. Vanuit de gebiedscoöperatie is er een werkgroep isolatie samengesteld en met behulp van de gemeente zullen deze 35 woningen binnenkort worden geïsoleerd.

Als de pilot goed verloopt dan zal dit de komende jaren verder worden uitgebreid. De gebiedscoöperatie probeert samen met de gemeenten voor elk dorp zo’n project op te zetten. We gaan hier subsidies voor aanvragen en op termijn ook de opbrengsten van het zonnepark voor inzetten.

Gratis energiecoach
Inwoners van de gemeenten kunnen een afspraak maken met de Energiecoach. Deze is er speciaal voor mensen met een huurwoning en woningeigenaren met een lage WOZ-waarde. De Energiecoach komt bij u thuis en kijkt met u naar uw energieverbruik. Waar liggen mogelijkheden om te besparen en hoe kunt u dat doen? Als de coach u kan helpen met bijvoorbeeld een tochtstrip of radiatorfolie, dan gaat dat ook gebeuren. Na twee of drie maanden komt de Energiecoach nog een keer langs om te kijken hoe het gaat en waar nog meer energie te besparen is. Het traject loopt zolang de inwoners het nodig hebben. Aanmelden kan via energiecoach.frl.

Meehelpen?
Wilt u met ons meehelpen om duurzamer te worden? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Neem daarom contact op via enerzjyksk@gmail.com of 0621500119.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-09-2022
Item:    Iepening Mienskipshûs De Kjellingen op 24 septimber 14.00 oere


Mienskipshûs de Kjellingen
update augustus 2022

Op zaterdag 24 september om 14.00 uur zijn jullie allemaal welkom bij de feestelijke opening van it Mienskipshûs!
Dit is dé gelegenheid om de ruimtes te bewonderen en te horen, zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is!In mei hebben we de sleutels gekregen van de ruimtes in de Kjellingen, die 6 jaar lang hebben leeggestaan. Inmiddels heeft een grote groep vrijwilligers ons Mienskipshûs schoongemaakt en ingericht. Kortom het is klaar voor gebruik en dat gaan we vieren!

En dat is nog niet alles. Samen met de opening valt namelijk ook de eerste editie van Vitamine Ea.
Wat dat inhoudt kun je natuurlijk het beste zelf komen ervaren, maar we lichten vast een tipje van de sluier op....

Tijdens Vitamine Ea kun je kennis maken met iedereen die jou de mogelijkheid biedt om op een positieve manier aan de slag te gaan met je gezondheid. Wat dacht je van:
  • muziek maken met Timme Koudstaal
  • een yogales meemaken van Anne van de Vaart
  • een sportworkshop van Marieke Bron of
  • ‘stoppen met roken’ met Dokter Piet!

Liever een gratis bakje koffie/thee drinken met een gezonde lekkernij in de ‘Mienskipskeamer’ van Eastermar? Dat kan!
Kom kijken wat de mensen van het RepairCafé straks voor jou kunnen betekenen of laat je fitheid testen in de ‘Gezond huiskamer’ van Stichting Hann.

Aan elke leeftijd is gedacht. Zo kunnen jongeren een talentworkshop volgen bij Nelleke Keuning, gaan koken/bakken in de foodtruck van Mama Masha of buiten sporten met het beweegteam van High Five.
Elle Hoekstra vertelt je graag wat je kunt verwachten van Seniorweb en dBieb. En ben je benieuwd wat Geke Luimstra van Sûn & Súver voor jou kan betekenen, Klazina van der Meulen van Hypnobirthing Friesland, Sieta Tolsma van Wijs & Moed of Sinnich Advies, o.a. budgetcoaching door Wendy Wijma? Vraag het hen!

En vraag het al de anderen die speciaal voor jou naar Vitamine Ea komen. We noemen nog ‘Itersbosk en -tún’, Wolkom geboortezorg, KEaRN, EHBO, Thuiszorg de Friese Wouden, Jantine van der Zee van Yn Beweging, Libra Dieetadvisering, Acces Catering en huisartsenpraktijk Wiersema, teveel om op te noemen!

Nu de kans aan jou om te ontdekken wat er nog meer te zien en te beleven is, want je hebt het vast al in de gaten...
Het wordt een sprankelende middag met meer dan 20 verschillende deelnemers op een prachtige nieuwe ontmoetingsplek in ons dorp.

Dat is ook de insteek van ‘Mienskipshûs de Kjellingen’. Het wordt een plek waar mensen laagdrempelig terecht kunnen voor gezelligheid, activiteiten en ondersteuning. Een plek waar Eastermarders elkaar kunnen ontmoeten, talenten ontwikkeld kunnen worden en verbindingen tussen alle leeftijden ontstaan.

We zien je graag op zaterdag 24 september tussen 14.00 en 17.00 uur in it Mienskipshûs, De Kjellingen 16 yn Eastermar.
Oant dan!
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 20-04-2022
Item:    Toezeggingen partcipaties al gestegen tot € 109.900,-


Vanuit Eastermar en directe omgeving is er een enorme belangstelling om te participeren in twee nieuwe zonnedaken.
Er is nu al 69,1% van de totale investering van € 159.000,- toegezegd.
Hieronder ziet u de belangrijkste cijfers t/m vandaag. Klik hier voor meer informatie.Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-01-2022
Item:    Energie VanOns weer de groenste volgens Consumentenbond


Energie VanOns heeft opnieuw het rapportcijfer 10 verdiend in het onderzoek van december 2021 door de Consumentenbond.
Lees hier de verschillen en stap ook over.Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-01-2022
Item:    Participaties Zonnevloot bijzonder goed gestart


Vanuit Eastermar en directe omgeving is er een enorme belangstelling om te participeren in twee nieuwe zonnedaken.
Terwijl er nog ingeschreven kan worden tot november 2022 is nu al bijna de helft van de totale investering van € 159.000,- toegezegd.
Hieronder ziet u de belangrijkste cijfers t/m vandaag. Klik hier voor meer informatie.Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 10-11-2021
Item:    Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch opgericht
Woensdag 10 november ondertekenden de voorzitters van Dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch, Plaatselijk Belang Kootstertille, Plaatselijk Belang Drogeham en Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar de oprichtingsakte van de Gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch. Deze coöperatie heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van de dorpen.

De Gebiedscoöperatie wil meewerken aan de energietransitie door het opwekken van duurzame energie. Maar wil zich ook inzetten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving en verbetering van de leefbaarheid. “De vier dorpen hebben de handen ineen geslagen met een gezamenlijk doel: een duurzame toekomst opbouwen door te investeren in het opwekken van groene energie, met aandacht voor de leefbaarheid van de inwoners,” aldus voorzitter Harm de Vries. “Tevens willen wij inwoners een helpende hand bieden hun woningen verder te verduurzamen.”

Toegevoegde waarde
De initiatiefnemers zijn een gebiedscoöperatie gestart dat duurzame energie wil gaan produceren om daarmee de inwoners van de dorpen deels zelfvoorzienend te laten worden. “De toegevoegde waarde van deze gebiedscoöperatie is dat het verder wil gaan dan alleen het opwekken van duurzame energie. De coöperatie stimuleert inwoners om energie te besparen en de inkomsten gaan uiteindelijk terug naar de dorpen,” legt wethouder Margreet Jonker uit.

Proeftuin Skûlenboarch
Samen met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft de Gebiedscoöperatie een aanvraag gedaan voor het Programma Aardgasvrije Wijken. De subsidie uit dit programma kan gebruikt worden voor een aanpak gericht op versneld isoleren van de huizen en bedenken hoe de dorpen aardgasvrij kunnen worden. “De dorpen liggen rondom de zandwinning Skûlenboarch, waar één van de grootste drijvende zonnepark van Nederland wordt aangelegd”, vertelt wethouder Andries Bouwman. Er zit daarom veel schwung in het gebied”.

Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 26-10-2021
Item:    Participeer in 2 nieuwe zonnedaken met 3,5% rendement


Wat gaan we doen?
We willen graag 2 nieuwe zonnedaken realiseren. Het eerste zonnedak is bij de Maatschap Atsma, de tweede bij Watersportbedrijf De Lits.

Postcoderoos is vernieuwd (SCE)
Voor beide projecten is ons inmiddels SCE subsidie toegezegd. Dit houdt in dat wij voor de komende vijftien jaar een gegarandeerd inkomen genereren.

Waarom zou je meedoen?
1. Een duurzamer Eastermar
Deze beide daken gaan in de komende 15 jaar 2.640 MWh groene stroom leveren.

2. Een leefbaarder Eastermar
De zonnedaken leveren ook minimaal € 90.000 op voor lokale projecten die de leefbaarheid in Eastermar vergroten.
Onze leden kiezen welke van de voorgedragen projecten een bijdrage ontvangen.

3. Een bijdrage aan jezelf
Daarnaast wordt er jaarlijks, bovenop de inleg die je gedurende 15 jaar van ons op annuïteienbasis terugkrijgt, in totaal 3,5 % rente uitgekeerd aan de deelnemers.

Hoeveel geld hebben we nodig?
Om de daken te realiseren hebben we per dak minimaal € 26.400,-nodig, dit is 34% van de totale investering.
We stellen hiervoor participaties beschikbaar die elk € 100,- kosten. Om mee te doen koop je één of meerdere participaties.
Elke participatie geeft recht op 15 jaar lang jaarlijks 3,5% rente uitkering over het uitstaande bedrag bij de coöperatie.

Naast inleg van deelnemers financiert het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 66% van de kosten van dit project. Ook zij ontvangen hiervoor een rendement dat gelijk is aan dat van de deelnemers. Wanneer de vraag groot is stellen we meer participaties beschikbaar zodat we minder financiering door de FSFE nodig hebben.

Kan ik meedoen?
Jazeker! Er zijn vanaf nu participaties beschikbaar. De voorwaarden voor deelname zijn dat je bij de start van het project lid bent/wordt van Enerzjyk Eastermar, binnen het postcodegebied van Eastermar en omstreken woont en dat je elektriciteit verbruikt via een kleinverbruikersaansluiting.
Doormiddel van dit bericht (een aantal leden heeft bij de aanmelding al aangegeven interesse te hebben) willen we jullie alvast de mogelijkheid bieden om aan te geven of je hieraan zou willen deelnemen. Je zit dan nog nergens aan vast en je doet dus dan ook nog niet mee.

Na de ALV van onze coöperatie op 26 november 2021 worden de documenten voor deelname toegestuurd en kun je definitief beslissen of en voor hoeveel je zou willen deelnemen. De binnengekomen reacties geven ons alvast inzicht in de hoeveelheid belangstelling die er is onder de bestaande leden van onze coöperatie.

Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-10-2021
Item:    Netwerkbijeenkomst "verbeteren van de algemene gezondheid"


Wij (werkgroep Sûn Eastermar) waren van plan om op 9 oktober een gezondheidsmarkt voor alle Eastermarders te organiseren in en rond it BetterSkip.
Omdat er nog steeds beperkende maatregelen gelden gaat deze nog niet door, maar hebben we een mooi en zinvol alternatief bedacht:
 

Een netwerkbijeenkomst!
Zaterdag 9 oktober 9.30 – 11.00 uur in it BetterSkip
   

Voor alle mensen die zich in Eastermar al dan niet professioneel bezighouden met bewegen, voeding en/of ontspanning.
Het wordt een informele bijeenkomst waarbij we elkaar (eindelijk weer) ontmoeten om kennis te maken met elkaar en elkaars activiteiten.
 
Dit alles om de onderlinge samenwerking te versterken in ons gezamenlijk doel: verbeteren van de algemene gezondheid van alle Eastermarders.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 18-06-2021
Item:    Vandaag is de grens van 100 MWh overschreden

Vandaag, 18 juni 2021, is de grens van 100 MWh totaal opgewekte stroom overschreden.
Daarmee is bijna 40.000 kg CO2 uitstoot bespaard en dat staat gelijk aan de aanplant van bijna 1.200 bomen.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 24-04-2021
Item:    600 Enerzjyke "wegedoorn" bomen verdeeld over Eastermar

Vandaag hebben wij als Enerzjyk Eastermar met een groot aantal vrijwilligers 600 bomen verdeeld over het dorp.
Voor elke huishouding een eigen exemplaar. Deze boom, ook wel "Wegedoorn" genoemd is erg goed voor de biodiversiteit.
Bijen en vogels zijn er gek op.
Onderstaande foto is van Cindy Hiemstra.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 11-03-2021
Item:    Kijk hier videofragmenten terug uit de Inspiratiesessie "Hoe versterken we de sociale basis"

Enerzjyk Eastermar aan het woord op 11 maart 2021
Jan Willem Sietsma, Eltine Wiersema en Harm de Vries vertellen o.a. over Eastermar, Sociale Verbinding, Zonnedaken, Voedselbos en de toekomst.

Klik op de videofragmenten onder deze foto's.
Inleiding Enerzjyk Eastermar door Jan Willem Sietsma
Eltine Wiersema en Jan Willem Sietsma over diverse thema's
Interview met Harm de Vries
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 10-03-2021
Item:    Subsidie voor duurzame energie: 10 vragen beantwoord door Vereniging Eigen Huis

Klik op het onderstaande overzicht voor alle informatie.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 15-01-2021
Item:    Win-Actie Energie VanOns i.s.m. Otte Boersma en Alles ûnder ien dak

Nu extra korting bij overstappen naar 100% groen en lokale energie!

Indien je vóór 13 februari 2021 overstapt naar Energie VanOns, kun je profiteren van een speciaal actietarief via Enerzyk Eastermar.
Dit actietarief is een korting op de nu geldende stroom- en gasprijzen bij Energie VanOns.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 15-12-2020
Item:    Actietarief Energie VanOns tot 13 februari 2021. GROEN EN GOEDKOOP. Stap nu over!

Nu extra korting bij overstappen naar 100% groen en lokale energie!

Indien je vóór 13 februari 2021 overstapt naar Energie VanOns, kun je profiteren van een speciaal actietarief via Enerzyk Eastermar.
Dit actietarief is een korting op de nu geldende stroom- en gasprijzen bij Energie VanOns.

Voor elektriciteit geldt een korting van € 0,0025/kWh en voor gas een korting van € 0,02/m3.
Een gemiddelde schatting van het totale jaarlijkse voordeel is € 37,50.

In deze berekening is rekening gehouden met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas.
Voor elektriciteit komt het neer op € 7,50 (3.000 kWh x  € 0,0025) en op gas € 30,00 (1500 m3 x € 0,02).


Deze korting op de tarieven geldt als je vóór 13 februari 2021 besluit om Energie VanOns te kiezen als jouw energieleverancier.
Energie VanOns kent uitsluitend contracten voor 1 jaar.


Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 14-12-2020
Item:    Energie VanOns wederom verkozen tot de meest groene en één van de goedkoopste energiebedrijven

Yes! Onze energieleverancier weer bij de besten! Voor de derde keer een dikke 10!

Wist je dat:
- Energie VanOns wederom verkozen is tot de meest groene, en ook nog één van de goedkoopste energiebedrijven is op dit moment
- De Eastermarder huishoudens (circa 580) gezamenlijk per jaar ruim € 1.000.000,- uitgeven aan gas en elektriciteit
- Indien de helft van alle huishoudens zou overstappen naar ons eigen energiebedrijf, wij jaarlijks ruim € 20.000,- per jaar in ons dorp houden
- Wij van dat geld heel wat mooie verenigingsactiviteiten kunnen doen en/of uw verenigingskas kunnen aanvullen
- Wij als "dorpsgenoten" klaar staan om u te helpen met de overstap

Stap nu over op 100% groene, lokale en betaalbare energie: https://energie.vanons.org/cooperaties/enerzjyk-eastermar/

Overtuig uzelf en check hieronder de verschillenNieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-11-2020
Item:    De splinternieuwe website van Enerzjyk Eastermar is een feit

Met de toename van de activiteiten, werd het de hoogste tijd voor een eigen website. Het resultaat zie je hier!
Laat ons weten wat je ervan vindt. Wat mis je nog? Zijn er verbeterpunten? Wij staan open voor uw input.
Reageer hier. Wij gaan serieus aan de slag met al je opmerkingen en wensen.Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-09-2020
Item:    Mienskips Energie Plan

Hoe kan ons dorp energieneutraal worden?
Wat betekent dat precies en hoe pak je zoiets aan?

Om hier een goed plan voor te maken, biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een Mienskips Energie Plan voor Eastermar. Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzake energieproductie. Om dit plan vorm te geven wordt iedere bewoner van Eastermar en It Heechsân uitgenodigd om mee te komen denken en dicussiëren.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-09-2020
Item:    Stand van zaken Zonnedaken

Zonnedaken algemeen
In november 2019 heeft onze coöperatie het eerste zonnedak in gebruik genomen. Onze ambitie is en blijft dat er nog vele gezamenlijke daken zullen volgen. Echter, het ontbreken van voldoende netwerkcapaciteit bij Liander in Eastermar en omgeving zorgt ervoor dat het realiseren van nieuwe zonnedaken op korte termijn helaas niet realistisch is.Als bestuur hebben we derhalve besloten om de komende jaren de koers te verleggen naar o.a. het ontwikkelen van een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinput bij Skûlenboarch en de realisatie van een voedselbos.

Mogelijk nieuw gezamenlijk zonnedak en postcoderoosproject (belastingvoordeel)
Op dit moment zijn we nog wel bezig met een mogelijk gezamenlijk zonnedak op het dak van watersportcentrum De Lits.
Hier is de bestaande infrastructuur toereikend. Samen met Foppe Antonides onderzoeken we de mogelijkheden van een tweede postcoderoosproject voor onze leden. Mocht u belangstelling hebben voor dit project dan kunt u dat bij ons bestuur kenbaar maken.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-12-2019
Item:    Dorpscoöperatie snel met zonnedak Eastermar

Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar werd in oktober opgericht en een maand later is het eerste zonnedak al gerealiseerd.
Het gaat om een postcoderoos-project, waarbij inwoners investeren in zonnepanelen op het dak van een ander.
In ruil hiervoor krijgen de deelnemers de energiebelasting op hun stroomverbruik terug.
Met de winst steunt de coöperatie onder meer duurzame projecten. De panelen liggen op de stal van Maatschap Atsma, Kleine Hornstweg 8.Het eerste coöperatieve zonnedak in Eastermar was vliegensvlug voor elkaar. Nieuwe projecten staan alweer op stapel. Overleg daarover met dakeigenaren en Liander is gaande.

Vergaderen oké, maar de deze zomer opgerichte Doarpskoöperaasje  Enerzyk Eastermar wilde vooral ,,wat sjen litte’’, vertelt voorzitter Jan Willem Sietsma van de club met zes bestuursleden en tien werkgroepleden. Dat lukte wonderwel. Zaterdag werd het eerste project officieel geopend: een collectief zonnedak met 200 panelen op de stal van de Maatschap Atsma.

De zonnepanelen leveren energie op voor 25 huishoudens. Zestien huishoudens nemen er tot nu toe in deel. Zij ondervinden voordeel via het zogenaamde postcoderoos-project, waarbij ze de energiebelasting op hun elektriciteitsverbruik terug ontvangen. De oudste uit de Maatschap Atsma, Jan, en de jongste, Rientsje Berber, onthulden het bord dat aangeeft dat hun bedrijf met 380 koeien een collectief zonnedak herbergt.

Grote stappen
Eastermar en It Heechsân maken sinds februari dit jaar grote stappen, omschrijft Sietsma. Toen hield de coöperatie workshops voor het dorp over allerlei vormen van duurzame energie. ,,En no rinne de enerzjymeters al de oare kant op, by wize fan sprekken.’’ Het is nog maar het begin, belooft hij. De gesprekken met Liander zijn gaande en er zijn meer aanbieders in beeld die hun dak beschikbaar willen stellen. Met twaalf gegadigden vinden gesprekken plaats.
Het vroegtijdige overleg met Liander moet voorkomen dat Eastermar terecht komt in situaties als bij de melkfabriek in Garyp, waar zonnepanelen op liggen die de opgewekte stroom niet kwijt kunnen aan het elektriciteitsnet, zoals zaterdag in de Leeuwarder Courant werd beschreven. Het is per dorp verschillend hoe de bekabeling is, aldus de coöperatie, en voor dit eerste zonnedak was geen netverzwaring nodig.

Als er meer collectieve zonnedaken komen, moet mogelijk wel een trafo verplaatst worden. Daartoe is Liander bereid als het om meerdere boerderijen tegelijk gaat, heeft Sietsma te horen gekregen. Met de winst wil Enerzjyk Eastermar duurzame projecten ontwikkelen. Eén daarvan is het beschikbaar stellen van zaadmengsels voor inheemse struiken en bloemen. Ieder mag ze in zijn eigen tuin planten om het leefgebied voor de wilde insecten te verbeteren. Zaterdag zaaiden dorpskinderen een grote strook in op de boerderij van Atsma.
Nieuws van Enerzjyk Eastermar


Datum: 01-10-2019
Item:    Enerzjyk Eastermar van start

Enerzjyk Eastermar is een actieve en energieke club betrokken burgers die met elkaar zich ten doel stellen om het dorpen Eastermar en It Heechsân, (gezamenlijk ongeveer 1600 inwoners)gelegen in de prachtige Friese Wouden, in 2030 energieneutraal te maken. Tevens willen we door collectieve inkoop zoveel mogelijk (financiële) middelen laten terugvloeien naar onze Mienskip.


Terug naar de inhoud