Over ons - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud

Eastermar is met haar historische dorpscentrum, een levendige recreatieve haven en een breed aanbod van voorzieningen, een genot om te wonen.

De omgeving is al even mooi met het kenmerkende coulisselandschap, de rijke flora en fauna en de uitnodigende zandpaden.

Wonen in dit dorp is een voorrecht, iets om duurzaam te behouden en te verbeteren voor de huidige en de toekomstige generaties! Daarom hebben wij (een groep enthousiaste bewoners) in 2019 een dorps coöperatie opgericht onder de naam:

Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar.
 
We bestaan uit een zeskoppig bestuur en vele werkgroepleden.
Wij streven de volgende doelen na:
 
  • Het vertalen van de klimaatdoelstellingen naar de schaal van ons dorp;
  • Duurzame energie in het dorp zelf opwekken;
  • Opbrengsten hiervan aan duurzame dorpsprojecten besteden

Hieronder meer informatie over de bestuursleden:
Plattegrond Eastermar.jpg
Jan Willem Sietsma, Voorzitter
"Ik wil graag een bijdrage leveren aan een ecosamenleving; sociaal met ecologisch en economisch evenwicht.

Met Enerzjyk Eastermar zijn we met de mienskip coöperatief op weg naar een duurzame toekomst. Voor onszelf en onze toekomstige kinderen en kleinkinderen"
Vacature, Secretaris
Voor meer informatie graag contact opnemen met een van de bestuursleden.
Fred Dijkstra, Penningmeester
Harm de Vries, Vice-voorzitter
"Lokaal samenwerken om onze impact op het klimaat te minimaliseren en tegelijkertijd meehelpen gezamenlijk gezond oud te worden in een prachtig biodivers Eastermar.

Daar word ik enthousiast van en draag ik graag een steentje aan bij."
Eltine Wiersema, Bestuurslid
"Gezondheid, sociale verbinding, samenwerken en bewegen zijn de thema's waarin mijn passie ligt.

In de Doarpskoöperaasje van Eastermar werken we samen aan deze thema's met als doel vitaal oud worden in een duurzame omgeving"
Terug naar de inhoud